LoveHoc

hãy đặt 03 câu văn có thành phần chính là một từ .sau đó thực hiện mở rộng thành phần chính của câu thành một cụm từ .

Ai giúp em với ạ

1. Tôi muốn mua một chiếc xe. - Tôi muốn mua một chiếc xe mới hoặc cũ.

2. Anh ta đi du lịch mỗi năm một lần. - Anh ta đi du lịch mỗi năm một lần vào tháng 12.

3. Ngày hôm nay trời rất đẹp. - Ngày hôm nay trời rất đẹp mát mẻ. 5* đi

4.x^2 + 6/17 .x =0
SOS Ạ

`#29042009`

`4 . x^2 +6/17 . x=0`

`<=>x(4x+6/17)=0`

`<=>` $\left[\begin{matrix} x=0\\ 4x+\dfrac{6}{17}=0\end{matrix}\right.$

`<=>` $\left[\begin{matrix} x=0\\ 4x=\dfrac{-6}{17}\end{matrix}\right.$

`<=>` $\left[\begin{matrix} x=0\\ x=\dfrac{-3}{34}\end{matrix}\right.$

vậy `x in { 0 ; -3/34}`

Giá trị tinh thần của cây vú sữa với đời sống con người

Giúp mình với ạ mình cảm ơn

- Cây vú sữa là một loại cây có quả ngon và có nhiều ý nghĩa tinh thần với đời sống con người.

 

Tìm x để căn thức -7/4-x có nghĩa
Rút gọn
a) (2-4)²+(3-5)²
b) (3-11)²-(3+11)²

`sqrt(-7/(4-x` $\text{có nghĩa khi}$ `-7/(4-x` `>=` `0`

`=>` `4-x` `<` `0` `=>` `x` `>` `4`

$\text{Vậy}$ `sqrt(-7/(4-x` $\text{có nghĩa khi}$ `x` `>` `4`

____________________________________

`a)` `(2` `-` `4)^2` `+` `(3` `-` `5)^2`

`=` `(-2)^2` `+` `(-2)^2`

`=` `4` `+` `4` `=` `8`

`b)` `(3` `-` `11)^2` `-` `(3` `+` `11)^2`

`=` `(3` `-` `11` `+` `3` `+` `11)` `(3` `-` `11` `-` `3` `-` `11)`

`=` `6` `.` `(-22)` `=` `-132`

`#TranDucQuangNBK`

Viết bài thơ 6 chữ hoặc 7 chữ về thiên nhiên .

Nắng vàng rực rỡ

Gió thoáng nhẹ qua

Hương 

Cho biết những nét chính về đời sống văn hóa của cư dân Sa Huỳnh

Cho biết những nét chính về đời sống văn hoá của cư dân Sa Huỳnh ? 

⇒ Văn hoá Sa Huỳnh là 1 nền văn hoá được xác định vào năm 1000 TCN đến cuối thế kỉ thứ 2 . Nền văn hoá Sa Huỳnh là 1 trong 3 cái nôi cổ xưa về văn minh trên lãnh thổ Việt Nam , cùng với văn hoá Đông Sơn và văn hoá Óc Eo tạo thành tam giác văn hoá của Việt Nam thời kì đồ sắt chế tạo rìu ngắn  , khắc hình trên vách hang Hà Nội 

#nguyenhaanh229

NH4HSO4 làm quỳ tím chuyển màu gì

Đáp án:

 `\text{Đỏ}`

Giải thích các bước giải:

 `\text{Axit là quỳ tím chuyển thành màu đỏ}`

#Bear

 

$sqrt{x^2 + 2x + 4}$ `= 2x + 2`

Giải thích các bước giải:

`\sqrt{x^2+2x+4} = 2x + 2`

`=> \sqrt{x^2+2x+4}^2 = (2x +2)^2`

`=> x^2 + 2x + 4 = 4x^2 + 8x + 4`

`=> 4x^2 - x^2 + 8x - 2x + 4 - 4 = 0`

`=> 3x^2 + 6x = 0`

`=> 3x(x + 2) = 0`

`=> x = 0` hoặc `x = -2`

Vậy `S = {0 ;-2}`

[(x-45) .28 + 120] :3 = 20 .2

Đáp án:

 

Giải thích các bước giải:

[(x-45) .28 + 120] :3 = 20 .2

(28x - 1260 + 120) : 3 =40

28x - 1260 + 120 = 40 . 3

 28x- 1260 + 120 = 120

28x = 120 + 1140 - 120

28x = 1260

x= 1260 : 28 =45

Vậy x = 45

#vannguyen29

`[(x-45).28+120]:3=20:2`

`iff [28x -1260+120]:3=40`

`iff [28x-1140]:3=40`

`iff 28x-1140=120`

`iff 28x=120+1140`

`iff 28x= 1260`

`iff x=45.`

Vậy `x=45.`

a,a+bx9 với a =7,6=14

Đáp án

= 7,6 + 14 * 9 = 7,6+126= 133,6

Giải thích các bước giải:

 

Thay `a=7,6; b=14` vào biểu thức ta có:

    `7,6+14×9`

`= 7,6+126`

`=133,6`

amung